1. Algemene werking

De oud-leerlingenwerking van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem DB-Link is een erg waardevolle partner van de school. Oud-leerlingen zijn namelijk de beste reclame voor de school. Wat de doelstellingen zijn van DB-Link kan je hieronder lezen.

Een belangrijk communicatiemiddel is het tijdschrift 'Ons Blad'. Een tijdschrift schept immers een band tussen de oud-leerling en zijn school. Het tijdschrift 'Ons Blad' verschijnt viermaal per jaar en wordt verstuurd naar de betalende leden. De diepgang en de eigentijdse profilering van de artikels spreken een brede waaier oud-leerlingen aan. De inhoud gaat over nieuws van en rond de school, rond het leven en werk van oud-leerlingen, rond hun familie.

Een tweede belangrijke doelstelling is het samenbrengen van oud-leerlingen. Om dit te bewerkstelligen organiseren wij ontmoetingsdagen. Jaarlijks plannen wij een ontmoetingsdag voor de 40-50-60 jaar afgestudeerden. Om de twee jaar vindt een ontmoetingdag plaats voor de 10-11 jaar afgestudeerden en de 24-25 jaar afgestudeerden. Tenslotte houden we om de twee jaar een praatcafé voor onze jonge afgestudeerden. De afgestudeerden van de laatste 4 jaar worden hierop uitgenodigd.

Onze bestuursploeg staat garant voor het bereiken van deze doelstellingen en zorgt voor continuïteit in de werking van DB-Link. Stuk voor stuk enthousiaste mensen, oud-leerlingen en leraars, die bereid zijn een deel van hun vrije tijd te besteden aan hun oud-leerlingen. De oud-leerlingen kunnen er maar goed bij varen.

Op school bieden wij hulp op het jaarlijkse steakfeest en ook op de opendeurdag zijn we aanwezig.

2. Wet op de privacy (GPDR)

De nieuwe privacy wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens (GDPR) werd door Europa opgelegd in mei 2018.

Vier maal per jaar valt bij 1300 leden van DB-Link het tijdschrift “Ons Blad” in de bus, dit omdat zij het lidmaatschap betalen. Om dit mogelijk te maken, houden wij van deze leden een aantal gegevens bij.

Naast het versturen van het tijdschrift organiseren we ook ontmoetingsfeesten, denk maar aan 10, 25, 40, 50 en 60 jaar afgestudeerd. Om te kunnen achterhalen wanneer iemand afstudeerde en in welke afdeling hij of zij zat moeten we dus ook extra gegevens bij houden.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt in het kader van bovenstaande activiteiten. Jouw gegevens worden beveiligd bewaard in een database. DB-Link bewaart je gegevens zo lang dat het nodig is en voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

In bepaalde gevallen geeft DB-Link je persoonsgegevens door voor de verwerking van bepaalde diensten. We denken bijvoorbeeld aan de drukkerij voor de verzending van het tijdschrift. Verder worden er op de Don Bosco school in Sint-Denijs-Westrem soms thema avonden(workshops) in een bepaalde afdeling ingericht rond nieuwe technieken. Hiervoor kan je per e-mail uitgenodigd worden. Jouw persoonsgegevens worden nooit verkocht of ter beschikking gesteld aan organisaties vreemd aan Don-Bosco Sint-Denijs-Westrem.

Je hebt het recht om je gegevens te raadplegen en te laten verbeteren.
Je hebt ook het recht om je gegevens te laten wissen uit onze database.

Wat houden we bij ?

Op de website plaatsen we ook een aantal sfeerfoto's van de voorbije activiteiten. We kunnen niet vermijden dat hierop personen herkenbaar zijn. Wenst u niet dat een foto waarop u herkenbaar bent op de website gepubliceerd wordt laat het dan weten.

Voor vragen kan je steeds terecht bij Johan Kröhle
voorzitter DB-Link, Oud-leerlingenvereniging van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem
johan.krohle@skynet.be

3. Raadplegen en wijzigingen van gegevens

De website biedt de mogelijkheid om als oud-leerling jouw persoonlijke gegevens die bewaard worden in ons gegevensbestand te raadplegen en/of te wijzigen.

Om toegang te verkrijgen tot uw gegevens heb je een persoonlijke code nodig. De code bestaat uit 5 cijfers en kan bekomen worden door een email te sturen naar gernaeywilly@gmail.com. Vermeld in uw email naast uw naam en voornaam ook uw geboortedatum.

De code kan door uzelf niet gewijzigd worden. Je kan ze best dus ergens noteren en bewaren op een veilige plaats. Vind je jouw code niet meer terug of ben je ze vergeten dan kan je ze opnieuw aanvragen.